Гэрчилгээ

Мэргэшсэн байдал:
Тус компани нь улсын барилгын яамнаас дараахь зүйлийг зөвшөөрчээ.
Ган хийцийн мэргэжлийн гэрээт инженерийн I зэрэг,
Хөшигний хана барих мэргэжлийн гэрээ байгуулах I зэрэгтэй,
Инженер Барилгын төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч III зэрэг,
Барилгын засал чимэглэлийн инженерийн II зэрэглэлийн мэргэжлийн гэрээ,
Суурь ба суурийн инженер мэргэшсэн гэрээний iii зэрэг,
Хөнгөн ган хийцийн инженерийн зураг төсөл, тусгай анги А,
Архитектурын хөшигний хана Инженерийн дизайн Тусгай ангилал А,
Боолттой бөмбөлөг сансрын хүрээ үйлдвэрлэх супер чадвар.

3
a01
a02
a03