Боолттой бөмбөг сансрын хүрээ

Боолттой бөмбөг сансрын хүрээ

Сүм, биеийн тамирын заал, кино театр, үзэсгэлэнгийн танхим, хүлээлгийн танхим, цэнгэлдэх хүрээлэн, сургуулийн цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дээврийн ган хүрээ

Биеийн тамирын заалны дээврийн ган төмөр каркас, Хотын спортын төвийн цэнгэлдэх хүрээлэнгийн лангууны сансрын хүрээ

image1
image2
image3
image4
image5
image6

Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 21